Marszał, T. (2005) „Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934)”, Biuletyn Szadkowski, 5, s. 7–29. doi: 10.18778/1643-0700.05.01.