Kucharski, R. i Lamprecht , M. (2006) „Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. i jego obraz współczesny”, Biuletyn Szadkowski, 6, s. 127–152. doi: 10.18778/1643-0700.06.05.