Stulczewski, J. (2021) „Kościół św. Idziego w Szadku”, Biuletyn Szadkowski, 21, s. 181–187. doi: 10.18778/1643-0700.21.11.