Stulczewski, J. (2021) „Wywiad z Janiną Kalinowską – farmaceutką, kierownikiem apteki w Szadku w latach 1955–1972”, Biuletyn Szadkowski, 21, s. 169–177. doi: 10.18778/1643-0700.21.10.