Stulczewski, J. (2021) „Stefan Sikała (1939–2020) – rolnik, sołtys i społeczny bibliotekarz (wspomnienie)”, Biuletyn Szadkowski, 21, s. 151–162. doi: 10.18778/1643-0700.21.08.