Stulczewski, J. (2016) „Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o v. Kretowicz, 2o v. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku”, Biuletyn Szadkowski, 16, s. 389–401. doi: 10.18778/1643-0700.16.21.