Stulczewski, Jarosław. 2020. „Wywiad Z Prof. Tadeuszem Marszałem – Profesorem Uniwersytetu Łódzkiego Oraz Redaktorem «Biuletynu Szadkowskiego»”. Biuletyn Szadkowski 20 (wrzesień):195-210. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.13.