Stulczewski, Jarosław. 2019. „Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej W Prusinowicach (1954–1961)”. Biuletyn Szadkowski 19 (listopad):93-106. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.04.