Jagla, Jowita. 2005. „Przedstawienia Wotywne Z kościoła św. Andrzeja W Małyniu”. Biuletyn Szadkowski 5 (grudzień):129-46. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.06.