Stulczewski, Jarosław. 2021. „Kościół św. Idziego W Szadku”. Biuletyn Szadkowski 21 (grudzień):181-87. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.11.