Stulczewski, Jarosław. 2016. „Wywiad Z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o V. Kretowicz, 2o V. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej I Siostrą Komendanta Spieszonego Szwadronu AK W Szadku”. Biuletyn Szadkowski 16 (grudzień):389-401. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.21.