Stulczewski, J. (2020). Wywiad z prof. Tadeuszem Marszałem – profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktorem „Biuletynu Szadkowskiego”. Biuletyn Szadkowski, 20, 195–210. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.13