Stulczewski, J. (2019). Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961). Biuletyn Szadkowski, 19, 93–106. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.04