Stefańska, D. (2022). Rodzina Dziamarskich z Szadku i jej droga do niepodległości. Biuletyn Szadkowski, 22, 89–117. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.04