Lamprecht, M. (2003). Charakterystyka demograficzna sołectwa Grzybów. Biuletyn Szadkowski, 3, 139–144. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.10