Bartosiewicz, B. (2005). Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju . Biuletyn Szadkowski, 5, 219–235. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.11