Marszał, T. (2005). Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt (w 70 rocznicę śmierci marszałka) . Biuletyn Szadkowski, 5, 211–217. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.10