Jagla, J. (2005). Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu. Biuletyn Szadkowski, 5, 129–146. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.06