Szkutnik, P. (2005). Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych . Biuletyn Szadkowski, 5, 111–127. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.05