Marszał, T. (2005). Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934). Biuletyn Szadkowski, 5, 7–29. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.01