Stulczewski, J. (2021). Kościół św. Idziego w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 21, 181–187. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.11