Stulczewski, J. (2021). Wywiad z Janiną Kalinowską – farmaceutką, kierownikiem apteki w Szadku w latach 1955–1972. Biuletyn Szadkowski, 21, 169–177. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.10