Stulczewski, J. (2021). Stefan Sikała (1939–2020) – rolnik, sołtys i społeczny bibliotekarz (wspomnienie). Biuletyn Szadkowski, 21, 151–162. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.08