Granosik, E., & Kobojek, S. (2021). Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Szadek. Biuletyn Szadkowski, 21, 109–125. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.06