Stulczewski, J. (2016). Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o v. Kretowicz, 2o v. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 16, 389–401. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.21