(1)
Stulczewski, J. Wywiad Z Prof. Tadeuszem Marszałem – Profesorem Uniwersytetu Łódzkiego Oraz Redaktorem „Biuletynu Szadkowskiego”. BS 2020, 20, 195-210.