(1)
Stulczewski, J. Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej W Prusinowicach (1954–1961). BS 2019, 19, 93-106.