(1)
Stulczewski, J. RWD–14b „Czapla” I Jego załoga Zestrzelona W Górach Prusinowskich We wrześniu 1939 R. – Prace Eksploracyjne I upamiętnienie. BS 2018, 18, 79-90.