(1)
Bartosiewicz, B. Źródła Finansowania Komunalnych Inwestycji Infrastrukturalnych – przykład Gminy Szadek. BS 2008, 8, 179-188.