(1)
Kobierecki, M. Sejmiki Szlachty Sieradzkiej W Szadku W Latach 1668–1695. Zestawienie Chronologiczne. BS 2014, 14, 113-133.