(1)
Lamprecht, M. Charakterystyka Demograficzna sołectwa Grzybów. BS 2003, 3, 139-144.