(1)
Bartosiewicz, B. Infrastruktura Komunalna Na Terenie Gminy Szadek - Stan Obecny I Kierunki Rozwoju. BS 2005, 5, 219-235.