(1)
Stulczewski, J. Kościół św. Idziego W Szadku. BS 2021, 21, 181-187.