(1)
Stulczewski, J. Wywiad Z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o V. Kretowicz, 2o V. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej I Siostrą Komendanta Spieszonego Szwadronu AK W Szadku. BS 2016, 16, 389-401.