[1]
Stulczewski, J. 2020. Wywiad z prof. Tadeuszem Marszałem – profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktorem „Biuletynu Szadkowskiego”. Biuletyn Szadkowski. 20, (wrz. 2020), 195–210. DOI:https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.13.