[1]
Bartosiewicz, B. 2005. Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju . Biuletyn Szadkowski. 5, (grudz. 2005), 219–235. DOI:https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.11.