[1]
Jagla, J. 2005. Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu. Biuletyn Szadkowski. 5, (grudz. 2005), 129–146. DOI:https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.06.