[1]
Kucharski, R. i Lamprecht , M. 2006. Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. i jego obraz współczesny. Biuletyn Szadkowski. 6, (grudz. 2006), 127–152. DOI:https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.05.