[1]
Stulczewski, J. 2016. Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o v. Kretowicz, 2o v. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku. Biuletyn Szadkowski. 16, (grudz. 2016), 389–401. DOI:https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.21.