Bołdyrew, Aleksander. „Najstarszy Inwentarz Zbrojowni nieświeskiej (1569)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, no. 36 (grudzień 30, 2021): 357–368. Udostępniono sierpień 18, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/article/view/11638.