Zdeb, Katarzyna, i Magdalena Żurek. „Późnośredniowieczna I nowożytna Ceramika Zamkowa W Przezmarku W świetle wyników Chromatografii Gazowej sprężonej Ze Spektrometrią Mas – próba Interpretacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, no. 36 (grudzień 30, 2021): 327–342. Udostępniono październik 2, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/article/view/11635.