Janowski, Andrzej. „Miecz późnośredniowieczny Z Wolina”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, no. 36 (grudzień 30, 2021): 113–122. Udostępniono sierpień 14, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/article/view/11623.