Liwoch, Radosław. „Średniowieczne Cmentarzysko Kamienne W Siemienicach koło Kutna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, no. 36 (grudzień 30, 2021): 53–82. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/article/view/11621.