Zalewska, A. I. „Piotr Brzezinka «Brzoza» – Specjalista W Zakresie Bronioznawstwa, Miner, Pirotechniki, Oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36, grudzień 2021, s. 487-95, doi:10.18778/0208-6034.36.23.