Bołdyrew, A. „Najstarszy Inwentarz Zbrojowni nieświeskiej (1569)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36, grudzień 2021, s. 357-68, doi:10.18778/0208-6034.36.17.