Żabiński, G. „Nowe Metody, Nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia Badań Technologicznych W Archeologii I Ich Zastosowanie W Studiach Bronioznawczych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36, grudzień 2021, s. 265-77, doi:10.18778/0208-6034.36.13.