[1]
A. I. Zalewska, „Piotr Brzezinka «Brzoza» – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019)”, Arch, nr 36, s. 487–495, grudz. 2021.