[1]
A. Bołdyrew, „Najstarszy inwentarz zbrojowni nieświeskiej (1569)”, Arch, nr 36, s. 357–368, grudz. 2021.