Wołyńska, M. (2021) „Przygotowanie i spożywanie posiłków w świetle zabytków metalowych pozyskanych na stanowisku przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 279–326. doi: 10.18778/0208-6034.36.14.