Zalewska, A. I. (2021) „Piotr Brzezinka «Brzoza» – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), s. 487–495. doi: 10.18778/0208-6034.36.23.